Życie zawodowe

Jestem z wykształcenia komparatystą literackim. Moje główne obszary zainteresowań lub specjalizacji to: filologia klasyczna, literatura francuska, filologia angielska. W przeciwieństwie do większości humanistów, których znam, jestem mocno teocentryczna. Interesuję się duchowością Karmelu.

Pracuję w Instytucie filologii angielskiej krakowskiej Akademii Ignatianum.

Wykształcenie

2004 B.A. Starożytna Greka i Francuski, Dartmouth College, USA

2006 M.A. Komparatystyka Literacka, M.A. Universite de Montreal

2012 Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Jagielloński