Pokrewne dusze

W tym miejscu będę zamieszczała rozmowy z ludźmi z różnych środowisk i bajek, znanymi i nieznanymi, którzy stanowią dla mnie inspirację  – niech świat również pozna ich lepiej.